Zorlu akışkan Melas transferi için yüksek kapasiteli taleplere yeni çözüm…….

Viskozite, aşındırıcılık, sızdırmazlık gibi sorunlara çözüm bulmak bizim işimiz.